Aktualności

  • Udostępnij:
w

Amonaria – Ośrodek Leczenia Osób Dorosłych z ADHD

Jest długo oczekiwana rejestracja leku do leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u osób dorosłych!

Dzięki niej mamy możliwość leczenia farmakologicznego osób dorosłych, które miały postawioną diagnozę ADHD w dzieciństwie albo, na ogół jak objawy nie są bardzo nasilone to dopiero w wieku dorosłym pacjent po raz pierwszy zgłasza się do lekarza z trudnościami w skoncentrowaniu się, z okresowym niepokojem, ale też z informacją, że ciągle coś gubi, zapomina, że trudno mu się zorganizować zarówno w zakresie obowiązków zawodowych jak i domowych.

Osoby, które podejrzewają u siebie ADHD zapraszamy na konsultacje i omówienie możliwych oddziaływań terapeutycznych
(lek, treningi funkcji poznawczych, psychoedukacja na temat zasad organizacji dnia).

Częstość występowania ADHD u osób dorosłych 2-5% 

2/3 osób z ADHD rozpoznanym w dzieciństwie będzie miało    dolegliwości w wieku dorosłym

w dzieciństwie dominują nadaktywność i impulsywność, u osób dorosłych dominuje deficyt uwagi/koncentracji, niepokój, dezorganizacja codziennego funkcjonowania

ADHD – depresja – lęk? A może zaburzenia osobowości? 

Osoby dorosłe z ADHD często zgłaszają się nie tylko z powodu samego ADHD, ale współwystępujących zaburzeń depresyjnych czy lękowych, problemów ze snem, zaniżoną samooceną lub nieradzeniem sobie ze stresem. Badania genetyczne wskazują na wspólne podłoże ADHD oraz zaburzeń depresyjnych.

Samo ADHD również może sugerować inną diagnozę, a nierozpoznane prawidłowo, będzie niewłaściwie leczone i nie przyniesie poprawy samopoczucia i funkcjonowania u danej osoby.

Objawy ADHD w wieku dorosłym mogące sugerować depresję:

  • problemy emocjonalne
  • drażliwość
  • uczucie niepokoju
  • zaburzenia koncentracji
  • zaburzenia snu
  • niska samoocena

 

Zwłaszcza nowe sytuacje w życiu dorosłego z ADHD mogą skutkować pogorszeniem samopoczucia i codziennego funkcjonowania w takim stopniu, że osoba nie jest w stanie pracować ani wywiązywać się z powierzonych jej zadań. 

Osoby dorosłe cierpiące na ADHD wymagają więc rzetelnej i kompleksowej diagnozy oraz złożonego leczenia uwzględniającego wszystkie trudności i dolegliwości związane z samopoczuciem psychicznym.

Osoby dorosłe, które podejrzewają u siebie ADHD zapraszamy na konsultacje i omówienie możliwych oddziaływań terapeutycznych
(lek, treningi funkcji poznawczych, psychoedukacja na temat zasad organizacji dnia). 

– dr n.med. Agnieszka Remlinger-Molenda wraz z Zespołem Specjalistów

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games