Oferta gabinetów specjalistycznych

Cennik

dr n. med. Agnieszka Remlinger-Molenda

dr med. Paulina Undrych

 • konsultacja/wizyta psychiatryczna pierwsza (45-60 minut) – 200 zł
 • konsultacja/wizyta psychiatryczna kolejna (30 minut) – 150 zł
 • w przypadku życzenia zarezerwowania dłuższego czasu, np. podwójnej wizyty (60 minut, koszt 300 zł), proszę o zaznaczenie tego faktu przy umawianiu wizyty
 • konsultacja psychiatryczna w języku angielskim  – 200 zł
  (psychiatric consultation/assesment in English – 200 zł)
 • wizyta domowa (Poznań) – 300 zł
 • opinia psychiatryczna – 150 zł
  (na podstawie osobistego badania stanu 
  psychicznego; np. celem wnioskowania w Sądzie o przymusową hospitalizację)
 • zaświadczenie o leczeniu i/lub stosowanych lekach dla Lekarza Rodzinnego – 20 zł
 • bez dodatkowych opłat za:
  • zaświadczenie o stanie zdrowia do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia do ZUS-u (druk N-9)
 • inne zaświadczenia (np. do Sądu stwierdzające fakt leczenia) – 80 zł
 • zaświadczenia w języku angielskim (np. „do samolotu”) – 80 zł
  (certificates in English – 80 zł)

Psycholog/psychoterapeuta

 • koszt sesji psychoterapeutycznej oraz badania psychologicznego zależy od rodzaju terapii oraz zakresu badania;
 • do ustalenia z poszczególnymi psychologami i psychoterapeutami

Dietetyk kliniczny

 • Pierwsza wizyta z pomiarem składu ciała, analizą wyników badań laboratoryjnych: 150 zł
 • Wizyta kontrolna raz w tygodniu lub co 2 tygodnie: 100 zł
 • Wizyta kontrolna raz w miesiącu: 150 zł
 • Plan żywieniowy 2-tygodniowy: 50 zł
 • Plan żywieniowy 4-tygodniowy: 100 zł

Xero

 • opłata za kserokopię 1 strony dokumentacji medycznej – 50 groszy

*o potrzebie otrzymania kserokopii dokumentacji proszę poinformować z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 listopada 2014 roku – na wniosek Pacjenta – lekarz ma obowiązek udzielić Pacjentowi:

 • szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń  zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących  stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod,
 • niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia,
 • informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games