Oferta gabinetów specjalistycznych

Cennik

UWAGA: Płatność tylko gotówką.

 

dr n. med. Agnieszka Remlinger-Molenda
dr med. Paulina Undrych

 • konsultacja/wizyta psychiatryczna pierwsza (45 minut)
200 zł
 • konsultacja/wizyta psychiatryczna kolejna (30 minut)
150 zł
 • w przypadku życzenia zarezerwowania dłuższego czasu, np. podwójnej wizyty (60 minut), proszę o zaznaczenie tego faktu przy umawianiu wizyty
300 zł
 • konsultacja psychiatryczna w języku angielskim
  (psychiatric consultation/assesment in English)
200 zł
 • opinia psychiatryczna (na podstawie osobistego badania stanu psychicznego; np. celem wnioskowania w Sądzie o przymusową hospitalizację)
150 zł
 • zaświadczenie o leczeniu i/lub stosowanych lekach dla Lekarza Rodzinnego
20 zł
 • bez dodatkowych opłat za:
  • zaświadczenie o stanie zdrowia do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia do ZUS-u (druk N-9)
 • inne zaświadczenia (np. do Sądu stwierdzające fakt leczenia)
80 zł
 • zaświadczenia w języku angielskim (np. „do samolotu”) 
  (certificates in English)
80 zł

 

dr med. Magdalena Surmacz

 • Wizyta osoby dorosłej
150 zł
 • Wizyta dziecka
150 zł
 • Wizyta kontrolna dziecka lub osoby dorosłej
150 zł

 

Psycholog/psychoterapeuta

 • koszt sesji psychoterapeutycznej oraz badania psychologicznego zależy od rodzaju terapii oraz zakresu badania;
 • do ustalenia z poszczególnymi psychologami i psychoterapeutami

 

Dietetyk kliniczny

 • Pierwsza wizyta z pomiarem składu ciała, analizą wyników badań laboratoryjnych
150 zł
 • Wizyta kontrolna raz w tygodniu lub co 2 tygodnie
100 zł
 • Wizyta kontrolna raz w miesiącu
150 zł
 • Plan żywieniowy 2-tygodniowy
50 zł
 • Plan żywieniowy 4-tygodniowy
100 zł

 

Xero

 • opłata za kserokopię 1 strony dokumentacji medycznej
0,50 zł

*o potrzebie otrzymania kserokopii dokumentacji proszę poinformować z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 listopada 2014 roku – na wniosek Pacjenta – lekarz ma obowiązek udzielić Pacjentowi:

 • szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń  zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących  stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod,
 • niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia,
 • informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games