Zespół

Zdjęcie członka zespołu

dr n. med. Agnieszka Remlinger-Molenda
specjalista psychiatra, psychoterapeuta systemowy

zapisy pod numerem tel. 570 629 580

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi na wydziale lekarskim w 1999 roku. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskała w Poznaniu w Klinice Psychiatrii Dorosłych w 2007 roku. Doktorat obroniła z wyróżnieniem w 2011 na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Promotorem pracy pt. „Badanie wybranych cytokin w epizodzie maniakalnym i depresyjnym choroby afektywnej dwubiegunowej” był wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych – prof. dr hab. Janusz Rybakowski.

Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu oraz jest zatrudniona w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku adiunkta. Od ponad 8 lat współpracuje  z Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym w Poznaniu konsultując Pacjentki cierpiące na depresję w ciąży lub depresję bądź psychozę poporodową.

Współpracuje z zespołem specjalistów Fundacji Dziecko w Centrum w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Jest sekretarzem Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Amonaria – Lekarze psychiatrzy – dr n. med. Agnieszka Remlinger-Molenda

3-krotnie uzyskała nagrody za prezentację ustną i postery za badania nad immunologią choroby afektywnej dwubiegunowej na międzynarodowych kongresach ECNP (2009, 2010).
Jest autorem kilkunastu prac dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej.

Była badaczem w międzynarodowym projekcie OPTIMISE („Optymalizacja postępowania terapeutycznego w pierwszym epizodzie psychozy”), którego kierownikiem jest prof. dr hab. Janusz Rybakowski.

W pracy z Pacjentami zajmuje się diagnozą i leczeniem osób dorosłych.

Pracuje zgodnie z zasadami GCP (Good Clinical Practice). Specjalizuje się w leczeniu osób z zaburzeniami nastroju, nerwicami, zajmuje się od strony samopoczucia psychicznego pacjentkami w ciąży i po porodzie, diagnozuje i leczy osoby dorosłe z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Biegle posługuje się językiem angielskim. Prowadzi zajęcia ze studentami wydziału anglojęzycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, udziela też w tym języku konsultacji.

Odbyła następujące szkolenia:

  • IX 2003 – VI 2005 Kurs pt. „Systemowa Terapia Rodzin” Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • X 2003 Szkolenie nt. prowadzenia badań klinicznych “Vienna School of Clinical Research”; Warszawa
  • I 2006 Szkolenie Polskiego Instytutu Ericksonowskiego (Filia Poznań) z wprowadzenia do terapii Miliona H. Ericksona
  • III, V 2007 Szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w praktyce lekarza psychiatry, Centrum CBT; Poznań
  • V 2009 ECNP – EPA Seminar in Neuropsychopharmacology, Czerniejewo
  • VII 2009 ECNP School of Neuropsychopharmacology, Oxford, Anglia
  • II 2010 XXVII Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii PAN, “Rytmy w ośrodkowym układzie nerwowym”, Kraków
  • IV 2010 Presenting Medical Data at Scientific Meetings and Medical Writing; Warszawa
  • X 2012 – XI 2013 Kurs Zaawansowany z Terapii Systemowej WTTS; Poznań

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games