Zespół

Zdjęcie członka zespołu

dr Maja Stańko-Kaczmarek
psycholog, magister sztuk, psychoterapeuta, arteterapeuta

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I TWÓRCZEGO ROZWOJU

tel. 600 360 453, pracowniatworczegorozwoju@gmail.com

 

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, magister psychologii oraz magister sztuki. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Ukończyła Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej i jest w trakcie procedury uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

 

Dodatkowe kursy:

 • Systemowa terapii depresji
 • Terapia lęku w ujęciu systemowym
 • Terapia zaburzenia osobowości Borderline w ujęciu systemowym
 • Kurs prowadzenia treningów umiejętności społecznych dla osób z Zespołem Aspergera
 • Kurs Arteterapii w Londynie

 

Prowadzi terapię w nurcie systemowym (z elementami technik poznawczo-behawioralnych) z nastolatkami, osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami doświadczającymi różnego typu trudności, takich jak m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, kryzysy i trudności w relacjach, problemy w życiu osobistym lub zawodowym. Czas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta. Specjalizuje się również w arteterapii – psychoterapii i twórczym rozwoju z wykorzystaniem kreacji plastycznej, w której stosuje sie twórcze metody pracy w rozwiązywaniu problemów.

Członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii systemowej, Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę (PSTS), Art Therapy Research Practice oraz Network European Art
Therapy Network.

Doświadczenie praktyczne z wieloletniej pracy jako psycholog-psychoterapeuta w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz aktualnej pracy w Pracowni
Psychoterapii i Twórczego Rozwoju łączy z aktywnością naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Realizuje projekty badawcze, jest autorką publikacji naukowych a także
uczestniczy międzynarodowych warsztatach i konferencjach naukowych. Dba o stały rozwój naukowy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

W sytuacji braku możliwości w skorzystaniu z konsultacji stacjonarnej z racji odległego miejsca zamieszkania, pracy mobilnej, lub innych przyczyn, zamiast spotkania w gabinecie, możliwe jest spotkanie za pośrednictwem internetu, przez komunikator SKYPE lub GOOGLE HANGOUTS. W celu umówienia wizyty oraz otrzymania szczegółowych
informacji, należy skontaktować się pod numerem telefonu 600 360 453 lub wysyłając e-mail na adres: pracowniatworczegorozwoju@gmail.com.

Publikacje

 • Stanko-Kaczmarek, M., (2017). Twórczość dla twórcy? Wpływ kreacji wizualnej na zdrowie z perspektywy Dwufazowego Transteoretycznego Modelu Działania
  Arteterapii. W: R, Bartel (red.), Sztuka w terapii, terapia w sztuce. Teoretyczne i praktyczne aspekty autoterapii przez sztukę (s. 33-69). Poznań: Wydawnictwo
  Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.
 • Stanko-Kaczmarek, M., Kaczmarek L.D. (2016). Effects of tactile sensations during finger painting on mindfulness, emotions, and scope of attention. The Creativity Research Journal, 28 (3), 283-288.
 • Łabędzka, M., Stańko-Kaczmarek, M., Rybakowski, J. (2016). Psychoza indukowana U pacjentki ze schizotypowym zaburzeniem osobowości, jako konsekwencja
  przynależności do sekty – opis przypadku. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 11(3), 106-113.
 • Wójciak, P., Stańko-Kaczmarek, M., Rybakowski, J. (2016). Przypadek współwystępowania choroby afektywnej dwubiegunowej z zespołem Aspergera.
  Trudności diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 11( 1), 28-34.
 • Stańko-Kaczmarek, M. (2013). Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Warszawa: Difin.
 • Stańko, M. (2013). Zastosowanie metod arteterapeutycznych w socjoterapii dzieci i młodzieży. W: B. Jankowiak (red.). Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka (s. 281-296). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Stanko-Kaczmarek, M. (2012). The Effect of Intrinsic Motivation on the Affect and Evaluation of the Creative Process Among Fine Arts Students. The Creativity Research Journal, 24:4, 304-310. Wydawnictwo Fransis & Taylor.
 • Kaczmarek, L. D., Stanko-Kaczmarek, M., Dombrowski, S. (2010). Adaptation and Validation of the Steen Happiness Index into Polish. Polish Psychological Bulletin, 3, 98-104.
 • Stańko-Kaczmarek, M. (2012). Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Diagnoza psychologiczna, jako przedmiot badania i nauczania, Poznań, 11 czerwca 2011 roku. Roczniki Psychologiczne, 1, 119-122.
 • Paluchowski, W. J., Stańko-Kaczmarek, M. (2011) (red). Między psychologią a sztuką. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych.
 • Stańko-Kaczmarek, M. (2011). Podmiot w arteterapii w świetle różnych podejść terapeutycznych. W: M.Cylkowska-Nowak, J.Imielska, E.Kasperek-Golimowska (red.), Podmiot – Sztuka- Terapia – Edukacja (s. 11-26). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego.
 • Stańko, M. (2011). Zastosowanie metody case study w arteterapii. Publikacja zbiorowa: Drugie Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne. Uniwersytet Wrocławski.
 • Stańko, M. (2011). Arteterapia z rodziną. W: W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Arteterapia w medycynie i edukacji. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 • Stańko, M. (2009). Arteterapia z dziećmi i młodzieżą – perspektywa rozwojowa. Psychiatria, 2, 66-73.
 • Stańko, M. (2009). Arteterapia – mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii. Psychoterapia, 2, 29-35.
 • Stańko, M. (2009). Kształtowanie zachowań proaktywnych poprzez wzbudzanie motywacji autonomicznej. W: E. Kasprzak (red.), Złożoność świata- lęki i nadzieje człowieka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Stańko, M. Staroń, P. (2009). Jak działa arteterapia? – skuteczność, mechanizmy, narzędzia. Czasopismo Internetowe Terapia Przez Sztukę, 1, 2009.[www.arteterapia.pl]
 • Stańko, M. (2009). Streszczenie Roczników Czasopisma The International Journal of Art. Therapy Inscape. Czasopismo Internetowe Terapia Przez Sztukę, 1, 2009. [www.arteterapia.pl]
 • Stańko, M (2008). Art therapy as a professional method of help for cancer patients (Arteterapia, jako metoda profesjonalnej pomocy chorym na nowotwory). Contemporary Oncology (Współczasna Onkologia), 12, 148-152.
 • Stańko, M. (2008). Odbiorcy, metody i efekty arteterapii- synteza badań. W: W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Arteterapia w medycynie i edukacji. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 • Stańko, M. (2008). Nagradzać czy nie? Wpływ nagrody na aktywność twórczą. W: J. Rajang, J. Lessing-Pernak (red.), Psychologia w życiu osobistym i zawodowym człowieka (s. 54-60). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Stańko, M. (2006). Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej. Wychowanie w Przedszkolu. Czasopismo dla nauczycieli, 6, 18-22.

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games