Zespół

Zdjęcie członka zespołu

dr Anna Roszyk
psycholog, psychoterapeuta

tel. 606 977 662

 

Doktor nauk społecznych w zakresie neuropsychologii i seksuologii. Ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii UAM, gdzie również obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską „Neuropsychologiczne uwarunkowania przestępstw seksualnych”. Specjalizuje się w zakresie psychologii klinicznej i seksuologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, łącznie ponad 1000 godzin szkoleń i kursów specjalistycznych, i nadal stale rozwija się i superwizuje się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. Prowadzi zajęcia ze studentami psychologii z zakresu diagnozy neuropsychologicznej i specjalności seksuologii klinicznej (diagnozy, poradnictwa i terapii). Wykłada również na Podyplomowych Studiach Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia. Opiniuje jako biegła sądowa w sprawach seksuologicznych i rodzinnych.

Prowadzi psychoterapię w nurcie systemowym, specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i związków partnerskich. Prowadzi konsultacje i terapię trudności życia seksualnego dorosłych (obniżenia pożądania, dysharmonii seksualnej w parze, dysfunkcji), jak również terapię problemowych zachowań seksualnych dzieci i młodzieży. Zajmuje się też wsparciem w kryzysie osób i par, które doświadczają problemów z poczęciem dziecka lub doświadczyły straty dziecka.

Pracuje z dziećmi przeżywającymi niepokoje, lęki, depresje, przejawiającymi nadpobudliwość, zachowania opozycyjne, agresję i autoagresję. Prowadzi terapię dzieci i dorosłych po traumie przemocy. Współpracowała z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, współtworząc projekt profilaktyki zdrowia psychicznego małych dzieci Rodzina na Starcie.

Oferuje też treningi dla rodziców rozwijające ich umiejętności wychowawcze (jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice i wspierać ich rozwój).

 

Autorka i współautorka publikacji naukowych

  • Roszyk A., Izdebska A., Peichert K. (2013). Planning and inhibitory abilities within antisocial personality disordered criminals, Acta Neuropsychologica, 12 (2) – w druku
  • Roszyk A., Łukaszewska B. (2011). The Neuropsychological Determinants of Sexual Crimes,Acta Neuropsychologica, 9 (4), 369-381.
  • Roszyk A. (2010). Diagnozowanie sprawców przestępstw seksualnych w procesie terapii – rozdział. W: G. Iniewicz, M. Mijas (red.) Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo UJ.
  • Roszyk A. (2010). Rola ojca jako figury przywiązania we wczesnym dzieciństwie. W: M.Kujawska, L. Huber (red.) Postawy rodzicielskie współczesnych ojców, (s. 185 – 201), Poznań: Wydawnictwo WSNHiD.
  • Roszyk A. (2010). The early relationship with an attachment figure and psychosomatic disorders in children. W: K. Grzesiuk, K. Jankowski (red.) Biopsychosocial Aspects of Health and Disease. Volume 2. (s. 47-60), Lublin: BEST PRINT
  • Roszyk A. (2009). Kiedy ciało choruje. O podejściu psychosomatycznym w rozumieniu fizycznej kondycji człowieka. W: B. Ziółkowska, A. Cwojdzińska, M. Chołody (red.) Ciało w nauce i kulturze, (s.81-94), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games