Aktualności

  • Udostępnij:
w

Jak być szczęśliwym? III Konferencja Psychologii Pozytywnej

Jak być szczęśliwym? – poszukiwanie naukowych odpowiedzi podczas III Konferencji Psychologii
Pozytywnej w Warszawie z naszym udziałem 🙂

W dniach 2-4 lipca 2018 w Warszawie odbyła się III Konferencja Psychologii Pozytywnej pt. 20 lat psychologii pozytywnej – Co udało się zbudować przez ostatnie dwie dekady? Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Psychologia pozytywna jest to dziedzina psychologii zajmująca się w sposób naukowy podłożem dobrego samopoczucia oraz szczęścia człowieka. Jako nowy obszar psychologii została proklamowana przez profesora Martina Seligmana w 1998 roku. Od tego czasu na całym świecie na szeroką skalę prowadzone są badania dotyczące różnych wymiarów pozytywnego doświadczania swojego życia, budowania i rozwijania mocnych stron oraz uwarunkowań poczucia szczęścia jednostek i społeczeństw. III Konferencja Psychologii Pozytywnej była okazją, aby przyjrzeć się tej różnorodności kierunków rozwoju psychologii pozytywnej. Celem konferencji było propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce, dlatego zaproszono na nią zarówno naukowców, jak i praktyków, którzy są zainteresowani najnowszymi odkryciami z tej dziedziny oraz w swojej pracy chcą wykorzystywać praktykę opartą na dowodach naukowych. Konferencja była wyjątkową okazją do spotkania i wymiany doświadczeń zarówno dla badaczy, jak i osób zajmujących się na co dzień pomocą psychologiczną oraz rozwojem osobistym (www.konferencja-psych-pozyt.pl).

Wśród poruszanych podczas konferencji tematów znalazły się między innymi pozytywne interwencje stosowane w życiu osobistym, zawodowym i w praktyce klinicznej, pozytywne emocje, rola osobowości w uzyskiwaniu dobrostanu, przekraczanie ograniczeń i realizacja celów, dobre życie w chorobie przewlekłej, zachowania prospołeczne i wspólnotowe oraz motywacja i jakość życia.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli Barbara Fredrickson z North Carolina University, światowy ekspert z dziedziny pozytywnych emocji oraz rozwijania pozytywności, autorka teorii budowania i poszerzania zasobów (broaden-and-built theory), za którą otrzymała nagrodę Tempelton Prize in Positive Psychology oraz Joar Vittersø z Universytetu w Tromsø, wybitny badacz dobrostanu psychicznego oraz wyznaczników dobrego życia (www.konferencja-psych-pozyt.pl). W konferencji miała również zaszczyt uczestniczyć dr Maja Stańko-Kaczmarek, psycholog i psychoterapeuta z zespołu Gabinetów Specjalistycznych Amonaria. W imieniu zespołu badaczy (prof. Robert Bartel, dr Tomasz Jankowski i Prof. Janusz Rybakowski) przedstawiła wyniki projektu badawczego prowadzonego w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z pacjentami w depresji. Prezentowane wystąpienie nosiło tytuł „Arteterapia oparta na uważności z osobami z depresją kliniczną” i ukazywało pozytywne wyniki udziału w programie treningu uważności (mindfulness) połączonego z technikami artererapii (czyli terapii wykorzystującej aktywność twórczą) dla pacjentów przebywających w klinice z powodu depresji, depresji nawracającej lub epizodu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. U osób, które wzięły udział w programie zaobserwowano wzrost zdolności do uważności, wzrost pozytywnych emocji, a spadek negatywnych emocji oraz ruminacji (powracających, negatywnych myśli) a także deklarowaną poprawę w zakresie relacji społecznych. Prezentowane badanie wzbudziło uznanie oraz zainteresowanie słuchaczy a jego rezultaty wskazują na obiecujące i pozytywne efekty arteterapii opartej na uważności. Dalszy rozwój badań naukowych nad tym zagadnieniem może prowadzić do poszerzenia repertuaru interwencji pomocnych dla pacjentów
zmagających się z objawami depresji oraz do istotnej poprawy jakości ich życia.

Osoby zainteresowane naukowymi podstawami szczęścia i własnego rozwoju zapraszamy na stronę Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej www.ptpp.org.pl

autor relacji – dr Maja Stańko-Kaczmarek

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games