Aktualności

 • Udostępnij:
w

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE PSYCHICZNE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Sytuacja pandemii Covid-19 wiąże się nie tylko z ryzykiem poważnego zachorowania i utraty zdrowia, lecz także z licznymi zmianami w naszym codziennym funkcjonowaniu. Wprowadzone ograniczenia i konieczność zmian stylu życia większości z nas prowadzą do wystąpienia wielu nowych wyzwań, z którymi trzeba sobie radzić. Należą do nich:

 • konieczność utrzymania dobrostanu emocjonalnego w stresującej rzeczywistości pełnej ograniczeń tj. zakaz opuszczania domów i dystansu społecznego;
 • wymóg stawiania czoła niepewnemu rynkowi i środowisku pracy;
 • zarządzanie zobowiązaniami i rolami zawodowymi/edukacyjnymi oraz rodzinnymi jednocześnie w sytuacji pracy zdalnej;
 • oraz doświadczanie przewlekłej sytuacji narażenia na zachorowanie, zakażenia lub podejrzenia zakażenia i pobytu w szpitalu czy kwarantanny.

 

Z tego względu, zdaniem naukowców, sytuacja pandemii pod względem skutków może przypominać inne trudne wydarzenia o silnie stresującym charakterze, takie jak katastrofy naturalne lub te spowodowane przez człowieka np. huragany, powodzie a nawet zamachy.
Podobnie jak w ich przypadku, konsekwencje pandemii mogą przybierać formę różnych negatywnych skutków psychologicznych. Należą do nich: niepewność, silne obawy o zdrowie i życie własne oraz bliskich, poczucie bezradności, lęk i panika, stany depresyjne, problemy ze snem oraz zaburzenia rytmu okołodobowego, rozdrażnienie i agresja, stres na tle ekonomicznym, wzrost poczucia samotności a także spadek energii, satysfakcji z życia, poczucie dezorganizacji, frustracji czy nudy. Problemy te mogą dotyczyć nie tylko osób dorosłych czy seniorów, którzy są najbardziej narażone na zachorowanie, lecz także dzieci i młodzieży, których również dotknęły istotne i nieoczekiwane zmiany w wielu obszarach
życia. Radzenie sobie z nimi może wymagać specjalistycznej interwencji oraz pomocy z zewnątrz.

Jednak sytuacja pandemii nie musi wiązać się wyłącznie z negatywnymi doświadczeniami. Zmiany, które nastąpiły mogą mieć również pozytywne skutki takie jak: większa dbałość o własne zdrowie, więcej rozmów i czasu spędzonego z rodziną, wzrost uważności i kreatywności, okazja do pogłębienia pasji i poszukania nowych ścieżek kariery zawodowej lub innych form samorealizacji. Obecna sytuacja, choć trudna, może stać się bodźcem do rozwoju. Aby jednak było to możliwe, potrzebny jest odpowiedni poziom sił oraz wyrównane samopoczucie.

Zatem jeżeli ktoś z Państwa obserwuje u siebie lub u najbliższych, iż sytuacja pandemii utrudnia funkcjonowanie i uniemożliwia dostrzeganie jasnych stron życia, zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania odpowiedniej pomocy.

Maja Stańko-Kaczmarek

Źródła:

 • Galea, S., Merchant, R.M. and Lurie, N., 2020. The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: The need for prevention and early intervention. JAMA internal medicine, 180(6), pp.817-818.
 • Holmes, E. A., O'Connor, R. C., Perry, V. H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., … & Ford, T. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. The Lancet Psychiatry.
 • Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active Weibo users. International journal of environmental research and public health, 17(6), 2032.
 • Restubog, S. L. D., Ocampo, A. C. G., & Wang, L. (2020). Taking control amidst the chaos: Emotion regulation during the COVID-19 pandemic.
 • Serafini, G., Parmigiani, B., Amerio, A., Aguglia, A., Sher, L., & Amore, M. (2020). The psychological impact of COVID-19 on the mental health in the general population.;
 • Tull, M. T., Edmonds, K. A., Scamaldo, K., Richmond, J. R., Rose, J. P., & Gratz, K. L. (2020). Psychological Outcomes Associated with Stay-at-Home Orders and the Perceived Impact of COVID-19 on Daily Life. Psychiatry research, 113098.

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games