Aktualności

  • Udostępnij:
w

Jaka jest różnica między psychiatrą, psychologiem i psychoterapeutą ?

Psychiatra

Jaka jest różnica między psychiatrą, psychologiem i psychoterapeutą ?

– jest lekarzem specjalistą – ukończył uniwersytet medyczny na wydziale lekarskim, następnie podjął 5-letnie szkolenie specjalizacyjne zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu specjalisty psychiatry

– ma uprawnienia do wypisywania recept oraz zwolnień lekarskich, o ile są one zasadne

– może mieć kwalifikacje psychoterapeuty (po ukończeniu odpowiednich szkoleń i uzyskaniu certyfikatu)

– do niedawna uwzględniał głównie stosowanie leków w leczeniu schorzeń psychicznych; nowoczesne podejście skutkuje często łączeniem farmakoterapii (leczenia lekami) ze wsparciem psychologicznym lub psychoterapią prowadzoną przez innego psychoterapeutę

– w diagnozowaniu i leczeniu powinien kierować się wiedzą opartą na naukowych przesłankach i postępować zgodnie ze standardami towarzystw naukowych

Psycholog

– ukończył studia (psychologię) uzyskując tytuł magistra i wybrał jedną ze specjalizacji zawodowych, np. psychologię wychowawczo-oświatową, psychologię sportu, psychologię biznesu, psychologię reklamy czy też psychologię kliniczną; szkolenie specjalizacyjne zwieńczone jest egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty np. psychologii klinicznej

– dopiero po ukończeniu dodatkowych wieloletnich (5-10 lat) szkoleń psychoterapeutycznych, w tym przejściu własnej psychoterapii, psycholog uzyskuje kwalifikacje psychoterapeuty

– zajmuje się m.in.: stawianiem diagnozy psychologicznej (interpretuje wykonane przez pacjenta testy psychologiczne oraz formułuje zalecenia wynikające uzyskanych wyników), pomocą/wsparciem psychologicznym, psychoterapią

Psychoterapeuta

– z wykształcenia najczęściej psycholog, psychiatra, pedagog, socjolog

– osoba z wyższym wykształceniem, która dodatkowo ukończyła często wieloletnie szkolenia z zakresu psychoterapii atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

– szkolenia zakończone są egzaminem i prowadzą do uzyskania tytułu certyfikowanego psychoterapeuty (wykaz certyfikowanych psychoterapeutów na stronach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

– pracuje w jednym określonym nurcie (np. psychodynamicznym lub poznawczo-behawioralnym) lub w pracy z określonym klientem/pacjentem łączy podejścia różnych kierunków i szkół psychoterapeutycznych, by jak najskuteczniej pomóc danej osobie

– swoją pracę z klientami musi regularnie konsultować (superwizować) u psychoterapeutów –superwizorów; dzięki systemowi superwizji nadaje swojej pracy z pacjentem obiektywizmu, zyskuje szerszą perspektywę i lepiej może pomóc, także zapewnia sobie możliwość poradzenia z własnymi emocjami, które pojawiają się w kontekście pracy terapeutycznej z klientem

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games