Aktualności

  • Udostępnij:
w

Czym jest superwizja i dlaczego jest potrzebna?

Psychoterapeuci często podają informację, że poddają swoja pracę regularnej superwizji. Czym jest superwizja i dlaczego jest istotna z punktu widzenia osoby zgłaszającej się po pomoc?

Superwizja jest „procesem uczenia się, w którym psychoterapeuta współpracuje z bardziej doświadczonym kolegą po fachu, by w procesie ciągłego rozwoju zawodowego wzbogacić własne umiejętności ”(Gilbert, Evans 2004, s. 13). Dzięki superwizji  terapeuta dba o profesjonalizm swoich działań, pracuje skuteczniej a to sprzyja  bezpieczeństwu Klientów i wspiera proces ich zdrowienia. Superwizja to taka przestrzeń, gdzie psychoterapeuta może zwrócić się o pomoc i ją uzyskać. 

Superwizja rozwija wiedzę i kompetencje terapeuty, pozwala znaleźć rozwiązanie w sytuacjach problemowych (rozpoznać trudności czy nieefektywne strategie terapeutyczne), pomaga uzyskać inny/różny wgląd w prowadzony proces psychoterapii. Jeśli w superwizji procesowi diagnozy czy terapii przygląda się superwizor oraz kilku terapeutów i wówczas mówimy o superwizji grupowej, a kiedy parcują sam terapeuta i superwizor to wówczas ma miejsce superwizja indywidualna. Walorem superwizji grupowej jest to, że dzięki spotkaniu kilkorga profesjonalistów mogą wyłonić się różne spojrzenia, pomysły czy narracje dotyczące omawianego Klienta/procesu. Co ważne, omawianie procesów terapeutycznych odbywa się zawsze z poszanowaniem i zachowaniem anonimowości Pacjentów. 

Czym jest superwizja i dlaczego jest potrzebna?

Kim jest superwizor? Superwizor to psychoterapeuta, który zdał egzamin superwizorski
i posiada certyfikat superwizora. To osoba z bardzo dużym doświadczeniem, potrafiąca stworzyć terapeucie przestrzeń do refleksji nad własną pracą oraz osobistymi reakcjami na problemy Klienta, a także przestrzeń do nauki prowadzenia procesu terapii (Gilbert, Evans, 2004).

Informacja o regularnej superwizji to nic innego jak zapewnienie przez terapeutę, że dba on 
w sposób ciągły o samego siebie i o swoich Klientów.

Warto pytać terapeutę, do którego zgłaszamy się po pomoc, czy korzysta z superwizji. Lista superwizorów znajduje się na stronach towarzystw m.in Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego czy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, a także towarzystw związanych z określonym podejściem psychoterapeutycznym.

Mgr Nina Domańska

Psycholog kliniczna, psychoterapeutka

Gilbert M.C., Evans K.(2013). Superwizja w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawwnictwo Psychologiczne.

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego

 

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games